DOKUMENTAI

img_0234Šiaulių universiteto alumnų asociacijos veiklos gaires, įsipareigojimus ir tikslus reglamentuoja ir įtvirtina pagrindinis organizacijos dokumentas – Šiaulių universiteto alumnų asociacijos Įstatai. Šiaulių universiteto alumnų asociacijos Įstatai patvirtinti 2016 m. balandžio 16 d. Steigiamosios Šiaulių universiteto alumnų asociacijos konferencijos metu.

Šiaulių universiteto alumnų asociacijos Įstatai:
ŠU-alumnų-asociacijos-įstatai_patvirtinti_2016-04-16

Šiaulių universiteto alumnų asociacijos metinė veiklos ataskaita:
ŠUAA metinė veiklos ataskaita_2016 m.
ŠUAA metinė veiklos ataskaita_2017–2018 m.