DOKUMENTAI

img_0234Šiaulių universiteto alumnų asociacijos veiklos gaires, įsipareigojimus ir tikslus reglamentuoja ir įtvirtina pagrindinis organizacijos dokumentas – Šiaulių universiteto alumnų asociacijos Įstatai. Šiaulių universiteto alumnų asociacijos Įstatai patvirtinti 2016 m. balandžio 16 d. Steigiamosios Šiaulių universiteto alumnų asociacijos konferencijos metu.

term paper company sale

Šiaulių universiteto alumnų asociacijos Įstatai:
ŠU-alumnų-asociacijos-įstatai_patvirtinti_2016-04-16

Šiaulių universiteto alumnų asociacijos metinė veiklos ataskaita:
ŠUAA metinė veiklos ataskaita_2016 m.
ŠUAA metinė veiklos ataskaita_2017–2018 m.