KONTROLĖS KOMITETAS

Kontrolės komitetas renkamas Konferencijoje 1 metų kadencijai. Kontrolės komitetą sudaro 3 Konferencijoje išrinkti nariai.

Kontrolės komitetas yra Asociacijos veiklos, Asociacijos finansinės veiklos bei Asociacijos materialinių išteklių naudojimo teisėtumą ir tikslingumą kontroliuojantis organas. Kontrolės komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Šiaulių universiteto alumnų asociacijos įstatais ir  Konferencijos bei Valdybos sprendimais.

ŠIAULIŲ UNIVERISTETO ALUMNŲ ASOCIACJOS KONTROLĖS KOMITETAS

 

Tomas Urniežius (Šiaulių universiteto alumnų asociacijos kontrolės komiteto pirmininkas)

„L’Oreal Baltic“, korporatyvinis kontrolierius

Lina Bivainienė

Šiaulių universiteto Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnybos direktorė

Marijus Viruišis

„Viruisis.lt“ programuotojas