KONTROLĖS KOMITETAS

Kontrolės komitetas renkamas Konferencijoje 1 metų kadencijai. Kontrolės komitetą sudaro 3 Konferencijoje išrinkti nariai.

Kontrolės komitetas yra Asociacijos veiklos, Asociacijos finansinės veiklos bei Asociacijos materialinių išteklių naudojimo teisėtumą ir tikslingumą kontroliuojantis organas. Kontrolės komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Šiaulių universiteto alumnų asociacijos įstatais ir  Konferencijos bei Valdybos sprendimais.

ŠIAULIŲ UNIVERISTETO ALUMNŲ ASOCIACJOS KONTROLĖS KOMITETAS

 

 

Klaidas Palikevičius (Šiaulių universiteto alumnų asociacijos kontrolės komiteto pirmininkas)

UAB „JCDecaux Lietuva“. Projektų vadovas

 

Mindaugas Kiesas

UAB „Kalistara“. Gamybos vadovas

Justina Bagdonaitė

Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė