Pasikeitė asociacijos koordinatorė

Informuojame, kad nuo lapkričio mėnesio pasikeitė ŠU alumnų asociacijos koordinatorė – nuo šiol šias pareigas eina Milda Mikalonytė.

Asociacijos nariai ir valdyba yra be galo dėkingi pirmajai jos koordinatorei ir vienai asociacijos įkūrėjų Sonatai Tenytei už nuoširdų, profesionalų ir kūrybingą darbą, originalias idėjas ir iniciatyvumą, kuriant asociaciją ir puoselėjant jos veiklas.

„Sonatos indėlis į asociacijos kūrimą bei veiklų vystymą buvo didžiulis. Jai dirbant, asociacija įsikūrė ir pradėjo organizuoti tradicinius savo renginius, tad buvo paklotas pamatas, – teigia asociacijos prezidentas Klaidas Palikevičius. – Visos asociacijos vardu noriu padėkoti Sonatai už nuveiktus darbus ir palinkėti sėkmės tolimesnėje karjeroje.”

Nuo lapkričio mėnesio Sonata dirba Šiaulių universiteto rinkodaros specialiste. Dėkojame Sonatai ir linkime sėkmės!

Sonata Tenytė

Milda Mikalonytė