Prasidėjo Šiaulių universiteto tarybos narių į laisvas vietas rinkimai

aww

Šiaulių universitetas skelbia kandidatų į Universiteto tarybos atsilaisvinusias vietas registraciją ir rinkimų tvarką. Vadovaujantis Šiaulių universiteto statuto ir Šiaulių universiteto tarybos sudarymo reglamento nuostatomis, prasidėjo dviejų Šiaulių universiteto tarybos narių rinkimai pagal II ir III kvotas.

Pagal Šiaulių universiteto tarybos sudarymo reglamentą II kvotos Tarybos nariai renkami slaptu balsavimu visuotinėje akademinės bendruomenės narių konferencijoje, kuri vyks 2016 m. balandžio 26 d. 12 val. Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto 225 auditorijoje (P. Višinskio g. 25, Šiauliai).

Pagal Šiaulių universiteto tarybos sudarymo reglamentą III kvotos Tarybos narius renka Senatas. Kandidatu į Tarybos narius gali būti asmuo, iki nurodyto termino pateikęs prašymą kandidatuoti į Tarybą, atitinkantis Mokslo ir studijų įstatyme ir Šiaulių universiteto tarybos sudarymo reglamente nustatytus reikalavimus. Kandidatus registruoja Administracijos reikalų tarnybos dokumentų valdymo vyresnysis specialistas, gavęs raštišką prašymą.

II ir III kvotų kandidatai į Šiaulių universiteto tarybą registruojami nuo 2016 m. balandžio 5 d. 8.00 val. iki 2016 m. balandžio 19 d. 17.00 val. darbo valandomis.

Šiaulių universiteto tarybos sudarymo reglamentas
Kandidatų į Tarybą iškėlimo tvarka (II kvota)
Kandidato į Šiaulių universiteto tarybą prašymas
Rinkimai į Šiaulių universiteto tarybą (III kvota)
Tarybos rinkimų komisijos sudėtis

 Šiaulių universiteto tarybos rinkimų komisija