Šiaulių universitetas – tarp dešimt geriausių Lietuvos universitetų

Reiti_2_images_Naujienos_Naujienos2016_thumb_medium250_0Žurnalo „Reitingai“ 2016 metais atliktas Lietuvos universitetų vertinimas atskleidė, kad Šiaulių universitetas patenka tarp dešimties geriausių valstybinių universitetų. Nors 2016 m. Šiaulių universitetas užėmė devintą (2015 m. buvo 6-ta) poziciją, šiemet universiteto surinktų rodiklių suma skiriasi tik 5 taškais nuo pernykštės.
Šiemet aukštesniais negu pernai balais įvertintas šios sritys: esamas ir ateities akademinis personalas (5,4 tšk. iš 8 galimų, 2015 m. – 4,4 tšk.) ir konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje (7,6 tšk. iš 15 galimų, 2015 m. – 6 tšk.). Panašiai kaip pernai įvertinta studijų ir mokslo aplinka (1 tšk. iš 4 galimų, 2015 m. – 1,1 tšk.).
Palyginti su kitais valstybiniais universitetais šiais metais Šiaulių universitetas pagal esamą ir akademinį personalą yra šeštas, pagal konkuravimą tarptautinėje studijų rinkoje – ketvirtas, pagal studentų požiūrį į savo universitetą – penktas. Bendrai užimama 9-ta vieta tarp valstybinių universitetų.

Studentų požiūris į studijas ir akademinis personalas

Labiausiai džiugina tai, kad praktiškai nesikeičia studentų nuomonė apie savo alma mater. Studijomis universitete yra patenkinti 8 studentai iš 10. Pagal studentų požiūrį fiksuojantį rodiklį Šiaulių universitetas gerokai lenkia kai kuriuos didmiesčių universitetus.

Gerą poziciją reitinguose, anot Šiaulių universiteto Studijų tarnybos direktorės dr. Laimos Liukinevičienės, lemia keli veiksniai. „Ką kitos aukštosios mokyklos galbūt vadina trūkumu, mums tai yra pliusas. Esame nedidelis universitetas, kuriame dėstytojai dirba ne su šimtais, o su dešimtimis studentų, todėl turi laiko ir galimybių geriau pažinti kiekvieną iš jų, įsigilinti į jų studijas, dirbti su kiekvienu individualiai“, – sako dr. Laima Liukinevičienė.

2011 m. universitetui formaliai perėjus prie studijų, orientuotų į studentą, modelio, labai svarbus tapo ne tiek pats rezultatas, kiek jo siekimo procesas. Dr. L. Liukinevičienės nuomone, svarbiausia siekiamybė yra studento pažanga. Galvodami apie konkretų tikslą universiteto dėstytojai nuolat ieško būdų, kaip išplėsti studento įgyjamas kompetencijas, taiko inovatyvius, šiuolaikiškus mokymo metodus, kurie suteikia studijoms patrauklumo, skatina studentus ir dėstytojus kūrybiškai vertinti studijų procesą.

Geram studijų mikroklimatui įtaką taip pat turi dėstytojų amžius, jų profesinis meistriškumas ir tarptautinė patirtis. Nemažai vyresnių dėstytojų yra įgiję pedagoginių kompetencijų ir žino, kaip mokymą padaryti patrauklų, tuo tarpu jaunesni dėstytojai labiau stengiasi išnaudoti visas tarptautinio mobilumo galimybes. Globalus dėstytojų požiūris į universitetinį išsilavinimą ir studijas, perduodama profesinė ir tarptautinė patirtis formuoja ne tik jų pačių, bet ir studentų nuomonę apie studijas. „Galimybė palyginti skirtingas studijų aplinkas dažnai yra lojalumo savo universitetui priežastis“, – teigia Studijų tarnybos direktorė L. Liukinevičienė.

Kita vertus, studentai turi įvairių galimybių studijuoti lanksčiai, derinti studijas ir darbą, šeimą, rinktis individualų studijų grafiką, studijų formą, glaudžiai bendradarbiauti su dėstytojais ir įvertinti akademinio personalo profesionalumą. Ypač bendradarbiavimu su darbų vadovais – universiteto mokslininkais ir pripažintais menininkais (jie sudaro 53 proc. visų dėstytojų) – patenkinti doktorantai. Tai rodo puikus akademinio personalo įvertinimas – 6-ta vieta tarp valstybinių universitetų – ir rodiklis apie doktorantų šimtu procentų apginamas disertacijas.

Konkurencinga tarptautinė studijų erdvė

Gerai „Reitinguose“ vertinamas ir Šiaulių universiteto gebėjimas konkuruoti tarptautinėje erdvėje. Ypač aukštas akredituotų jungtinių studijų programų su užsienio universitetais santykis palyginti su visomis akredituotomis studijų programomis. Pagal šį rodiklį atsiliekame tik nuo Mykolo Riomerio universiteto.

Šiaulių universitete sėkmingai vykdomos 2 bakalauro ir 3 magistrantūros jungtinės su užsienio šalių universitetais studijų programos. Būsimieji bakalaurai gali rinktis socialinį darbą ir socialinę reabilitaciją (su Rėzeknės (Latvija) aukštąja mokykla) ar ekonomiką ir darnųjį verslą (su Vroclavo (Lenkija) universitetu). Magistrantams skirtos socialinio darbo (su universitetu „Ukraina“ Kijeve), regionų plėtros ir valdymo (su Pardubicės (Čekija) universitetu) ir gamtinės rekreacijos (su Daugpilio (Latvija) universitetu) jungtinės magistrantūros studijų programos.

Baigę studijas absolventai įgyja dviejų universitetų diplomą bei jungtinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį, kuris leidžia sėkmingiau konkuruoti darbo rinkoje. Socialinių mokslų fakulteto profesorės dr. Dianos Cibulskienės teigimu, „Darbo rinkai reikalingi specialistai, turintys daugiau nei vienos srities žinių, gebantys prisitaikyti prie kintančių sąlygų, dirbti tarpkultūrinėje aplinkoje, turėti kuo daugiau kompetencijų“.

Puikia įvertinti ir akademinio personalo mainai, pagal kuriuos atsiliekame tik nuo Lietuvos mokslo ir teatro akademijos. Apie 80 proc. universiteto dėstytojų pasinaudoja ERASMUS ar kitų tarptautinių sutarčių suteikta galimybe išvykti į partnerines institucijas.

Pasak Tarptautinių programų ir ryšių tarnybos direktorės Reginos Karvelienės, Šiaulių universitetas yra pasirašęs daugiau nei 140 sutarčių su 40-ies pasaulio šalių universitetais, todėl dėstytojai turi puikias galimybes išvykti stažuotis, skaityti paskaitų, dalyvauti konferencijoje į užsienį. „Šiaulių universitetas yra atviras ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui. O tarptautinė patirtis šiais laikais – būtinybė“, – pabrėžė R. Karvelienė.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.