Šiaulių universiteto alumnų asociacijos prezidentas: „Nuveikėme daug, bet tikiu, kad galime daugiau“

Balandžio 8 d. vyko Šiaulių universiteto alumnų asociacijos konferencija. Tik pernai susikūrusi absolventus vienijanti organizacija pristatė metinę veiklos ataskaitą, kurią objektyviai įvertino ir Šiaulių universiteto alumnų asociacijos Kontrolės komitetas. Konferencijoje dalyvavo ir balsavimo teisę turėjo 22 Šiaulių universiteto alumnų asociacijos nariai, kurie ir rinko naują Valdybos ir Kontrolės komiteto sudėtį. Svečiai iš KTU Alumnų asociacijos sveikino Šiaulių universiteto alumnų asociaciją su 1-erių metų veikla, dalinosi įžvalgomis ir skaitė pranešimą tema „Alumnų mentorystė: KTU geroji patirtis ir iššūkiai“. Konferencijai pirmininkavo Šiaulių miesto vicemeras Domas Griškevičius.

Pristatyta ir įvertinta metinė ŠUAA veiklos ataskaita

Vienas svarbiausių konferencijos aspektų – metinė Šiaulių universiteto alumnų asociacijos veiklos ataskaitą, kurią parengė ir pristatė prezidentas K. Palikevičius. Metus veikianti organizacija daug dėmesio skyrė naujų narių pritraukimui, ryšių su studentais palaikymui, gerosios patirties apie Šiaulių universitetą skleidimui, surengė penkis renginius, kurie skirti ne tik šios aukštosios mokyklos absolventams, universiteto bendruomenei, bet ir šiauliečiams, miesto svečiams. Finansinėje ataskaitos dalyje prezidentas pabrėžė, kad šiuo metu pagrindinis asociacijos finansinis rėmėjas yra Šiaulių universitetas (89 proc.), kita biudžeto dalis – narystės asociacijoje mokestis (11 proc.).

Kontrolės komiteto ataskaitą pristačiusi I. Grinienė išskyrė, kad organizacija savo darbus organizuoja 4 veiklos kryptimis: naujų narių į asociaciją pritraukimas, abiturientų pritraukimas į Šiaulių universitetą, asociacijos ir Šiaulių universiteto įvaizdžio kūrimas, specialių veiklų ir privilegijų alumnų asociacijos nariams iniciavimas. Tačiau pabrėžė, kad asociacija susiduria su motyvacijos problema (Valdybos narių įsitraukimas į veiklas ir Asocijuotų narių nenoras tapti Nariais) ir nepakankamas dėmesys strateginiam veiklos planavimui.

Išsamią Šiaulių univeristeto alumnų asociacijos metinę veiklos ataskaitą galite rasti šio puslapio skyrelyje „APIE MUS-DOKUMENTAI

Nauja Valdybos ir Kontrolės komiteto sudėtis

Remiantis pagrindiniu Šiaulių universiteto alumnų asociacijos dokumentu – Įstatais – Valdybos ir Kontrolės komiteto narių kadencija organizacijoje yra 1-eri metai, todėl balandžio 8 d. susirinkusi Konferencija turėjo išrinkti naujus atstovus į pagrindines organizacijos valdymo pozicijas. 2017 m. Šiaulių universiteto alumnų asociacijos Valdybos nariais tapo Gabrielė Gendvilaitė (LR generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė); Paulius Kliučininkas (reklamos agentūros „Greita reklama“ vadovas), Ieva Grinienė (Šiaulių universiteto Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos vyresn. specialistė), Mindaugas Kiesas (UAB „Kalistara“, gamybos vadovas), Živilė Nagliūtė (UAB „LBI“ eksporto vadovė; sertifikuota koučingo specialistė), Loreta Liubavičienė (laisvai samdoma ryšių su visuomene ir rinkodaros specialistė). Šiaulių universiteto deleguotas asmuo asociacijoje – Šiaulių universiteto studijų prorektorius doc. dr. Remigijus Bubnys. Studentų atstove asociacijoje šiais metais tapo Šiaulių universiteto Studentų atstovybės prezidentė Roberta Stonkutė.

Įvertindamas pirmuosius organizacijos metus prezidentas K. Palikevičius džiaugėsi nuveiktais darbais, bet pabrėžė, kad liko nerealizuotų siekių ir tikisi dar aktyvesnio naujos Valdybos darbo: „Džiaugiuosi, kad darbai, kuriuos padarėme, iššūkiai, kuriuos įveikėme labai dažnai peržengė lūkesčius: šiuo metu organizacija vienija 516 absolventų, palaikome ryšius su studentais, iniciavome 5 reikšmingus renginius ne tik absolventams, Šiaulių universiteto bendruomenei, bet ir apskritai, Šiaulių miesto žmonėms, nešėme gerąją žinią apie savo alma mater. Šiai Valdybai linkiu dar daugiau ambicijų, noro, užsispyrimo, kad organizacija eitų tik į priekį. Pagrindas yra – tikiu, kad galime dar daugiau“.

Kontrolės komiteto nariais tapo trys asociacijos nariai: Lina Bivainienė (Šiaulių universiteto Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnybos direktorė), Marijus Viruišis („Viruisis.lt“ programuotojas) ir Tomas Urniežius („L’Oreal Baltic“, korporatyvinis kontrolierius).

Paminėtas 1-erių metų gimtadienis

Po konferencijos visi buvo kviečiami į vakarinę dalį – 1-erių metų gimtadienio šventę, kuri vyko P. Višinskio 41 g. esančiose „IQ zonos“ patalpose. Dalyviai turėjo galimybę varžytis asociacijos prezidento vedamame protmūšyje, pabendrauti, užmegzti naujus kontaktus ir sutikti seniai pažįstamus studijų draugus, linksmintis skambant gyvai muzikai. Šventės metu paminėtas ne tik pirmasis Alumnų asociacijos gimtadienis, bet ir 19-as Šiaulių universiteto Studentų atstovybės gimtadienis.

Alumnų asociacija dėkoja už nuoširdų darbą, palaikymą ir bendradarbiavimą

Už nuoširdų dalyvavimą Šiaulių universiteto alumnų asociacijos veikloje, atstovavimą ir pagalbą vienijant Šiaulių universiteto absolventus dėkojame buvusiems Šiaulių universiteto alumnų asociacijos Valdyos nariams: S. Vyčiūtei, T. Milakniui, V. Simulikui, V. Butvydui.

Už visokeriopą paramą ir galimybę realizuoti idėjas Alumnų asociacija dėkoja Šiaulių universitetui, Šiaulių universiteto studentų atstovybei, Šiaulių universiteto bibliotekai, Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutui. Sėkmingi Šiaulių universiteto alumnų asociacijos renginiai nebūtų sklandžiai vykę be šių rėmėjų pagalbos: Šiaulių miesto savivaldybė, „Busturas“, UAB „Revoliutio“, reklamos įmonė „Greita reklama“, „Biuro įrangos nuoma“, naujienų portalas „Etaplius“, „Apollo“ boulingas, kasečių pildymo centras „Redo“, projektas „Turtinga moteris“.

Parengė Šiaulių universiteto alumnų koordinatorė Sonata Tenytė

Nuotraukų autorė J. Bagdonaitė