Šiaulių universitetui 20! ŠVĘSKIME KARTU!

Šiaulių universitetas švenčia 20-ies metų sukaktį ir kviečia į šiai progai skirtus renginius.

Vienintelio Šiaurės Lietuvoje universiteto 20-mečiui skirti renginiai prasidės rugsėjo 25 d., o jų kulminacija – rugsėjo 29 d., kai Šiaulių universitete bus surengtas Lietuvos rektorių konferencijos posėdis. Po jo Universiteto bendruomenė, buvę studentai, dėstytojai, darbuotojai laukiami Šiaulių universiteto bendruomenės fotonuotraukų albumo „Universitas doctorum et studentium. Šiaulių universiteto bendruomenės portretai“ (aut. Vilmantas Dambrauskas) pristatyme Šiaulių universiteto bibliotekoje, šventiniame koncerte ir trumpametražio filmo apie Šiaulių universitetą premjeroje Šiaulių koncertų salėje „Saulė“.

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO 20-MEČIO JUBILIEJINIŲ RENGINIŲ PROGRAMA

Rugsėjo 25 d.

18.00 val. Iškilmingos Šiaulių universiteto jubiliejui skirtos šv. Mišios. Programoje choro „Grigališkojo choralo studija“ (vadovė D. Astrauskienė) atliekami kūriniai ir specialus Šiaulių universiteto pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas (vadovas A. Kavaliauskis) (Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra, Aušros takas 3).

Rugsėjo 27 d.

17.00 val. Šventinės universiteto 20-mečiostudentų darbų parodos atidarymas. Renginio metu autorines dainas atliks Šiaulių universiteto absolventai Sonata ir Mantas (Šiaulių universiteto Biblioteka (Vytauto g. 84); perkelta iš Šiaulių universiteto galerijos dėl ten veikiančios kitos parodos.).

Rugsėjo 28 d. Studentai švenčia!

15.00 val. „Popietė su rektoriumi“: neformali diskusija su studentais, moderuoja ŠUSA (Šiaulių universiteto biblioteka, Vytauto g. 84).

19.00 val. Studentiškas vakaras „Blic“ bare: prie pulto Šiaulių universiteto dėstytojas dr. Darius Gerulaitis (įėjimas nemokamas) (Tilžės g. 155).

Rugsėjo 29 d.

10.00 val. Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdis (Šiaulių universiteto biblioteka, Vytauto g. 84, 413 aud.).

15.00 val. Su gimtadieniu, Alma mater! Rektoriaus kreipimasis, Šiaulių universiteto bendruomenės fotonuotraukų albumo „Universitas doctorum et studentium. Šiaulių universiteto bendruomenės portretai“ (aut. Vilmantas Dambrauskas) pristatymas, svečių sveikinimai (Šiaulių universiteto biblioteka, Vytauto g. 84, 205 aud.).

16.30 val. Šventinis koncertas Šiaulių universiteto 20-mečio jubiliejui paminėti: specialūs Šiaulių universiteto meno kolektyvų pasirodymai, trumpametražio filmo apie Šiaulių universitetą premjera. Renginio vedėja – aktorė Monika Šaltytė (koncertų salė „Saulė“, Tilžės g. 140).

***

Įdomūs faktai apie Šiaulių universitetą

 • 1997 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus Šiaulių pedagoginį institutą ir Kauno technologijos universiteto Šiaulių politechnikos fakultetą, įsteigtas Šiaulių universitetas.
 • 1997 m. gruodžio 17 d. pirmuoju ŠU rektoriumi išrinktas prof. Vincas Laurutis.
 • 1998 m. plačiai paminėtas Šiaulių aukštosios mokyklos 50 metų jubiliejus, pirmą kartą iškilmingai inauguruotas ŠU rektorius prof. V. Laurutis.
 • 2004 m. Šiaulių universitetas pasirašė Didžiąją universitetų chartiją ir yra Europos universitetų asociacijos (EUA) narys.
 • 2007 m. lapkričio 21 d. Šiaulių universiteto Senato posėdyje Šiaulių universiteto rektoriumi išrinktas Technologijos fakulteto Elektronikos katedros prof. Vidas Lauruška.
 • 2008 m. Šiaulių universitetas minėjo Šiaulių aukštosios mokyklos įkūrimo 60-ąsias metines. Universitetas perėjo keletą raidos etapų, kurių kiekvienas pakylėdavo aukštąją mokyklą į kitą kokybinį lygmenį. Universitetas labai išaugo, išsiplėtė, užmezgė ryšius su daugeliu užsienio aukštųjų mokyklų. Metams bėgant keitėsi fakultetų pavadinimai, darbų apimtys, studijų programos, išleidžiamų studentų skaičius, bet visada buvo prisimenamos kūrimosi ištakos, pradininkai, kaupiama istorinė medžiaga.
 • Plačiai nuskambėjo Šiaulių aukštosios mokyklos 60-mečio renginiai, vykę 2008 m. balandžio 21–26 d. Buvo išleisti jubiliejiniai leidiniai: ,,Šiaulių universitetas: ištakos ir dabartis“, ,,Sportas Šiaulių universitete“, ,,Šiaulių universiteto Menų fakultetui – 40“, surengtos jubiliejui skirtos parodos, konferencijos, įvyko filmo ,,Šiaulių universitetas“ premjera.
 • 2012 m. gruodžio mėn. laikinojo ŠU rektoriaus pareigas pradėjo eiti prof. Donatas Jurgaitis.
 • 2013 m. gruodžio mėn. LR Seime patvirtintas naujasis Universiteto statutas. Universitete pradedama vykdyti struktūrinė pertvarka.
 • 2014 m. rugpjūčio mėn. prof. Donatas Jurgaitis pradėjo eiti rektoriaus pareigas. Spalio mėnesį buvo išrinkti 2 prorektoriai: studijų prorektoriumi tapo dr. Remigijus Bubnys, mokslo ir meno prorektore buvo išrinkta prof. dr. Diana Šaparnienė.
 • 2014 m. gruodžio 3 d. įsteigtas Šiaulių universiteto Mokslo institutas, kuriame veikė 10 mokslo centrų, vykdančių, plėtojančių ir koordinuojančių mokslo fundamentinę, taikomąją, konsultacinę ir šviečiamąją veiklas.
 • 2015 m. gruodžio 18 d. įkurtas Universiteto Socialinės partnerystės ir inovacijų centras, kuris plėtoja socialinę partnerystę su nacionalinėmis ir tarptautinėmis viešojo, privataus sektorių ir nevyriausybinėmis organizacijomis, skatina inovacijų plėtrą ir skleidžia mokslinės veiklos rezultatus visuomenei.
 • Nuo 2016 m. vasario 1 d., reorganizavus Šiaulių universiteto padalinius, jame įsteigti penki pagrindiniai akademiniai padaliniai: trys fakultetai ir du institutai. Sujungus Edukologijos, Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetus ir Muzikos pedagogikos katedrą, įsteigtas Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas; sujungus Humanitarinį, Menų ir Socialinių mokslų fakultetus, įsteigtas Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas; sujungus Informatikos, matematikos ir e. studijų institutą ir Technologijos ir gamtos mokslų fakultetą, įsteigtas Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakultetas. Taip pat veikia Šiaulių universiteto Mokslo institutas ir Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas.
 • 2016 m. kovo 22–24 dienomis Šiaulių universiteto veiklą vertino tarptautinė ekspertų grupė iš Vokietijos, Austrijos, Estijos, Suomijos ir Lietuvos, vadovaujama profesoriaus Andreaso Knorro iš Speyerio viešojo administravimo mokslų universiteto (Vokietija). Ekspertai visas keturias universiteto veiklos sritis – strateginį valdymą, studijas ir mokymąsi visą gyvenimą, mokslo ir meno veiklą bei poveikį regiono ir šalies raidai – įvertino teigiamai ir Šiaulių universitetas buvo akredituotas maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

Daugiau informacijos Šiaulių universiteto Facebook paskyroje ir interneto svetainėje www.su.lt.