Tretieji alumnų asociacijos metai – nauja organizacijos vadovė ir įsigaliojusi alumno naudų kortelės sistema

Balandžio 14 d. vyko Šiaulių universiteto alumnų asociacijos konferencija. Absolventus vienijanti organizacija pristatė metinę veiklos ataskaitą, kurią įvertino ir Šiaulių universiteto alumnų asociacijos Kontrolės komitetas. Konferencijoje dalyvavo ir balsavimo teisę turėjo 17 Šiaulių universiteto alumnų asociacijos narių, kurie ir rinko naują Prezidentą, Valdybos ir Kontrolės komitetą.

Pristatyta ir įvertinta metinė ŠUAA veiklos ataskaita

Nuveikti darbai pristatyti Šiaulių universiteto alumnų asociacijos veiklos ataskaitoje, kurią parengė prezidentas K. Palikevičius.  Ataskaitiniu laikotarpiu daug dėmesio skirta naujų narių pritraukimui, ryšių su studentais palaikymui, gerosios patirties apie Šiaulių universitetą skleidimui. Per metus organizacija surengė keturis renginius, kurie skirti ne tik šios aukštosios mokyklos absolventams, universiteto bendruomenei, bet ir šiauliečiams, miesto svečiams. Finansinėje ataskaitos dalyje prezidentas pabrėžė, kad šiuo metu pagrindinis asociacijos finansinis rėmėjas yra Šiaulių universitetas, kita biudžeto dalis – narystės asociacijoje mokestis.

Naujovė – alumnų naudų kortelė

Dvejus metus veikianti organizacija konferencijoje delegatams pristatė naujovę – Alumno naudų kortelę. Nariai, sumokėję narystės mokestį, gali gauti šią kortelę, kuri leidžia naudotis nuolaidomis pirkiniams, pramogoms ir įvairioms paslaugoms visoje Lietuvoje.

Nuo balandžio 14 d. pateikus galiojančią Šiaulių universiteto alumno naudų kortelę suteikiamos nuolaidos šiose įmonėse: UAB „Baltic Travel Service, UAB „ViaCon Baltic“, „Gimme“ sumuštiniai, UAB „Kalistara“, Yzi reklama, PoDu.lt, UAB „Informacinės sistemos ir technologijos“, UAB „Furniture Masters“, D&D Kineziterapija, UAB „Fronis“, UAB „Beržalapė“, Koučingo specialistė Živilė, Alberto vairavimo mokykla.

Naujas vadovas, Valdybos ir Kontrolės komiteto sudėtis

Remiantis pagrindiniu Šiaulių universiteto alumnų asociacijos dokumentu – Įstatais – Valdybos ir Kontrolės komiteto narių kadencija organizacijoje yra vieneri metai, o prezidento – dveji, todėl susirinkusi Konferencija turėjo išrinkti naujus atstovus į pagrindines organizacijos valdymo pozicijas. Šiaulių universiteto alumnų asociacijos Prezidente tapo Gabrielė Gendvilaitė (LR generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė). Valdybos nariais išrinkti: Aurimas Jurkaitis (UAB „Jupojos technika“Pardavimų vadovas, Evelina Juršytė (UAB „Kesko Senukai Lithuania“ jaunesnioji konsultantė), Vidmantas Norvaišas (UAB „Beržalapė“ direktorius), Marius Stakutis (vadybininkas), Sonata Tenytė (Šiaulių universiteto Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos vyresnioji rinkodaros specialistė), Tomas Urniežius (AB „Energijos skirstymo operatorius“ vyresnysis ekonomistas).

Šiaulių universiteto deleguotas asmuo asociacijoje – Šiaulių universiteto Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos vyriausiasis rinkodaros specialistas Arvydas Vaičiulis. Studentų atstove asociacijoje šiais metais tapo Šiaulių universiteto Studentų atstovybės viceprezidentė Aistė Žilevičiūtė.

Kontrolės komiteto nariais tapo trys asociacijos nariai: Klaidas Palikevičius (UAB „JCDecaux Lietuva“ projektų vadovas), Mindaugas Kiesas (UAB „Kalistara“ Gamybos vadovas) ir Justina Bagdonaitė (Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė).

Įgyvendinti darbai ir ateities iššūkiai

Naująja organizacijos prezidente išrinkta buvusi valdybos narė Gabrielė Gendvilaitė džiaugėsi galimybe įgyvendinti idėjas nuo pat alumnų asociacijos įkūrimo iki šių dienų: „Džiugu, kad per dvejus metus alumnai ne tik suvienijo gausų būrį Šiaulių universiteto, Šiaulių pedagoginio instituto absolventų, bet ir tapo žinomi visame Šiaulių mieste. Mūsų asociacijos organizuojami renginiai pritraukia šimtus dalyvių, o tai parodo, kad tokių veiklų žmonėms trūksta. Nesvarbu, kokio amžiaus, kokios specialybės absolventas žmogus bebūtų, kiekvienas nori vis tobulėti ar atrasti savyje kažką naujo. Tikimės per artimiausius metus stiprinti ryšį ir santykį su jau esamais nariais ir, žinoma, plėstis“.

Konferencijos metu padėkota dvejus metus alumnų asociacijai vadovavusiam prezidentui K. Palikevičiui, kuris ir buvo vienas pagrindinių organizacijos įkūrimo iniciatorių. Daug nuveikė ir valdyba, kuriai padėjo Kontrolės komitetas. Per dvejus metus pasiekta daug – suburti 846 nariai, pritraukta daugiau nei 20 partnerių įvairioms veikloms organizuoti, įdiegta Alumnų naudų sistema, suorganizuota 10 renginių.

Paminėtas antrasis asociacijos gimtadienis

Po konferencijos visi buvo kviečiami į vakarinę dalį – gimtadienio šventę, kuri vyko Šiaulių arenoje. Dalyviai turėjo galimybę pabendrauti, užmegzti naujus kontaktus ir sutikti seniai pažįstamus studijų draugus, linksmintis skambant gyvai muzikai. Šventės metu paminėtas ne tik antrasis Alumnų asociacijos gimtadienis, bet ir 20-tas Šiaulių universiteto studentų atstovybės gimtadienis.

ŠU alumnų asociacijos inf.

J. Bagdonaitės nuotr.