Valdybos susirinkime – Šiaulių universiteto alumnų sąskrydžio planavimas

IQ7M0474Birželio 3 d. 17 val. vyko atviras alumnų asociacijos valdybos posėdis, kuriame dalyvavo 6 nariai (K. Palikevičius, S. Vyčiūtė, G. Gendvilaitė, V. Simulikas, R. Bubnys, V. Butvydas). Svarbiausi klausimai: užsiregistravusiųjų www.sualumnai.lt narystės patvirtinimas, delegato paskyrimas į Šiaulių universiteto studentų atstovybės tarybą ir planuojamo alumnų sąskrydžio aptarimas. Susirinkime svečių teisėmis dalyvavo ir 2 alumnų asociacijos kontrolės komisijos nariai bei Šiaulių universiteto studentų atstovybės atstovai.

Posėdžio metu patvirtinta užsiregistravusiųjų www.sualumnai.lt narystė alumnų asociacijoje, alumnų asociacijos atstove Šiaulių universiteto studentų atstovybės taryboje vienbalsiai išrinkta valdybos narė G. Gendvilaitė.

Susirinkimo metu daugiausiai dėmesio skirta svarstymams dėl pirmojo Šiaulių universiteto alumnų sąskrydžio. Nuspręsta, kad į sąskrydį alumnai kvies rugsėjo 3-4 dienomis, vieta – Virvytės stovyklavietė. Aptarta preliminari sąskrydžio programa: numatyta organizuoti aktyvias sportines veiklas, paskaitas, diskusijas ir kt. Išsami renginio programa ir kita svarbi informacija bus pateikiama liepos mėnesį.

Lėšų pritraukimo klausimu pasisakė valdybos narės G. Gendvilatė. Jos nuomone galimybių pretenduoti į projektines lėšas asociacija turi – svarbu stipri idėja ir planas, kaip tą idėją įgyvendinti: „Manau, kad ateityje turime galvoti apie bandymą dalyvauti ministerijų, Šiaulių miesto savivaldybės ir kt. organizuojamuose projektų teikimuose“.

Artėjant diplomų teikimo šventei nuspręsta, kad pirmuosius mėnesius skaičiuojanti alumnų asociacija šių metų Šiaulių universiteto absolventus pasveikins suteikdami galimybę laimėti alumnų įsteigtą dovaną – skrydį oro balionu Šiauliuose. Visus Šiaulių universitetą baigiančius studentus, norinčius pretenduoti į šią alumnų dovaną skatiname registruotis adresu https://sualumnai.lt/registracija/. Dovanos nugalėtojas bus skelbiamas birželio 21 d. Šiaulių arenoje vyksiančioje iškilmingoje diplomų teikimo šventėje. Tikimasi, kad ateityje ši iniciatyva taps tradicine.

Posėdžio metu diskutuota apie pasaulio ir Lietuvos universitetų alumnų asociacijų patirtis ir veikimo principus. Taip pat numatyti kito susirinkimo klausimai.

Kitas valdybos posėdis numatytas liepos mėnesio pradžioje.