Koncertas „Giesmė mus kelia ir gaivina“

Koncertas „Giesmė mus kelia ir gaivina“

Data: 2018 m. lapkričio 25 d.
Laikas:  12.00 val.
Vieta: Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia (Vilniaus g. 247b)

Lapkričio 25 d. 12 val. (po šv. Mišių) Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje vyks koncertas „Giesmė mus kelia ir gaivina“, skirtas šv. Cecilijos, chorų globėjos, dienai paminėti. Koncertuos Šiaulių kultūros centro kamerinis choras „Vasara“ (vadovas Kornelijus Luotė, koncertmeisterė Irina Kudinova), Šiaulių kultūros centro jaunimo kamerinis choras „Atžalynas“ (vadovas Mindaugas Žalalis), Jūrmalos miesto Kaugurų kultūros namų mišrus choras „Lira“  (vadovas Jānis Sējāns, koncertmeisteris Haralds Lapiņš). Chorai giedos ir pamaldų metu.