VALDYBA

Šiaulių universiteto alumnų asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo pagrindas. Valdybą sudaro 9 nariai: 6 Konferencijos išrinkti Nariai; 1 ŠU rektoriaus deleguotas atstovas; 1  ŠU studentų atstovybės prezidento deleguotas atstovas; Asociacijos Prezidentas pagal pareigas. ŠU alumnų asociacijos prezidento kadencija trunka 2 metus. ŠU alumnų asociacijos valdybos – 1 m.

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJOS VALDYBA

Gabrielė Gendvilaitė

LR generalinės prokuratūra. Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Veiklos sritis asociacijoje: ŠU alumnų asociacijos prezidentė; projektų koordinatorė

 
Arvydas Vaičiulis (Šiaulių universiteto atsovas)

Šiaulių universitetas. Vyriausiasis rinkodaros specialistas (renginių organizavimui)

Veiklos sritis organizacijoje: naudos alumnams; renginių organizavimas

Aistė Žilevičiūtė

(Šiaulių universiteto Studentų atstovybės atstovė)

Šiaulių universiteto Studentų atstovybės viceprezidentė

Veiklos sritis organizacijoje: renginių organizavimas

 
Sonata Tenytė

Šiaulių universitetas. Rinkodaros specialistė

Veiklos sritis asociacijoje: partnerių pritraukimas ir veiklos vystymas; išorinis viešinimas

 
Aurimas Jurkaitis

UAB „Jupojos technika“. Pardavimų vadovas

Veiklos sritis asociacijoje: išorinis viešinimas

 
Evelina Juršytė

AS TV PLAY BALTIC „Viasat“. Pardavimų vadybininkė

Veiklos sritis asociacijoje: projektų koordinavimas; renginių organizavimas

 

 
Marius Stakutis

Vadybininkas

Veiklos sritis asociacijoje: naujų narių pritraukimas

 
Vidmantas Norvaišas

UAB „Beržalapė“. Direktorius

Veiklos sritis asociacijoje: naudos alumnams; renginių organizavimas

Tomas Urniežius

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Vyresnysis ekonomistas

Veiklos sritis asociacijoje: partnerių pritraukimas ir veiklos vystymas