APIE MUS

Šiaulių universiteto alumnai

Šiaulių universiteto alumnų asociacija (toliau – Asociacija) yra nepriklausoma, savanoriška, visuomeninė, nepolitinė, pelno nesiekianti organizacija, vienijanti Šiaulių universiteto (Šiaulių pedagoginio instituto, Kauno technologijos universiteto Šiaulių politechnikos fakulteto) absolventus.

Asociacijos tikslai:

  • Skatinti ir palaikyti tvirtus Narių tarpusavio ryšius ir jų ryšius su ŠU.
  • Siekti ŠU bendruomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo ir tolerancijos.
  • Visapusiškai prisidėti prie ŠU veiklos, vykdomų projektų.
  • Bendradarbiauti su kitų Lietuvos, taip pat užsienio universitetų ir kitų institucijų absolventų organizacijomis.
  • Atstovauti teisėtiems narių interesams ir juos ginti.

Privalumai esant alumnų asociacijos nariu:

  • įgysite žinių dalyvaudami mokymuose, seminaruose, renginiuose;
  • užmegsite kontaktus, plėsite tarpusavio bendradarbiavimą ir partnerystę;
  • prisidėsite prie universiteto veiklos; galėsite kurti, siūlyti, įgyvendinti savo iniciatyvas.