KONTROLĖS KOMITETAS

Kontrolės komitetas renkamas Konferencijoje 1 metų kadencijai. Kontrolės komitetą sudaro 3 Konferencijoje išrinkti nariai.

Kontrolės komitetas yra Asociacijos veiklos, Asociacijos finansinės veiklos bei Asociacijos materialinių išteklių naudojimo teisėtumą ir tikslingumą kontroliuojantis organas. Kontrolės komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Šiaulių universiteto alumnų asociacijos įstatais ir  Konferencijos bei Valdybos sprendimais.

ŠIAULIŲ UNIVERISTETO ALUMNŲ ASOCIACJOS KONTROLĖS KOMITETAS

 

Marius Stakutis

UAB „Giedmena“, vadybininkas

 

 
Darius Borusas

Plungės priesgaisrinė gelbėjimo tarnyba, ugniagesys gelbėtojas

Kristina Plauškaitė – Urniežė

UAB „Betamedia“, klientų vadybininkė