KONTROLĖS KOMITETAS

Kontrolės komitetas renkamas Konferencijoje 1 metų kadencijai. Kontrolės komitetą sudaro 3 Konferencijoje išrinkti nariai.

Kontrolės komitetas yra Asociacijos veiklos, Asociacijos finansinės veiklos bei Asociacijos materialinių išteklių naudojimo teisėtumą ir tikslingumą kontroliuojantis organas. Kontrolės komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Šiaulių universiteto alumnų asociacijos įstatais ir  Konferencijos bei Valdybos sprendimais.

ŠIAULIŲ UNIVERISTETO ALUMNŲ ASOCIACJOS KONTROLĖS KOMITETAS

 

Sonata Tenytė

Šiaulių universiteto Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos direktorė

 

Marius Stakutis

UAB „ Giedmena“ vadybininkas

  Neringa Katutienė

„ Medicina practica“ laboratorija vadybininkė