NARYSTĖ

TAPK Šiaulių universiteto alumnų asociacijos nariu!

Prisijungti prie Šiaulių universiteto alumnų asociacijos gali kiekvienas, turintis studijų baigimą Šiaulių universitete (Šiaulių pedagoginiame institute, Kauno technologijos universiteto Šiaulių politechnikos fakultete) įrodantį diplomą, nebent būtų nustatyta kita Konferencijos tvarka.

Kaip tapti Asociacijos nariu? Paprasta! Šiaulių universiteto alumnų asociacijos interneto puslapyje užpildyk elektroninę anketą, ir sprendimas dėl narystės bus priimtas artimiausiame Valdybos posėdyje, Valdybos nustatyta tvarka.

Narystė Šiaulių universiteto alumnų asociacijoje

Steigiamosios alumnų asociacijos konferencijos metu buvo numatyta, kad Šiaulių universiteto alumnų asociacijos nariai nuo 2017 metų galės pasirinkti narystės tipą Asociacijoje. Dėl to skiriamos dvi narystės kategorijos:

Asocijuotas narys – asmuo, užpildęs elektroninę anketą, kurio kandidatūra yra patvirtinta Valdybos posėdžio metu. Asocijuotas narys turi teisę gauti informaciją apie Asociacijos veiklą ir siekius bei dalyvauti Asociacijos veikloje.

Narys – asmuo, užpildęs elektroninę anketą ir susimokėjęs metinį 10 eurų nario mokestį. Narys įgyja teisę balsuoti Konferencijų metu ir gauna Asociacijos teikiamas naudas ir privilegijas bei kitas Asocijuoto nario teises.

Narystės mokestį galite atlikite pavedimu pagal nurodytas sąlygas:

  • gavėjas: Šiaulių universiteto alumnų asociacija
  • gavėjo bankas: Swedbank
  • sąskaitos Nr.: LT047300010150701609
  • įmokos pavadinimas: Narystės mokestis už 2021 m.
  • mokėtojo kodas: asmens kodas
  • suma: 10 eurų