Pasveikinti studijas baigę ir diplomus atsiėmę Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos absolventai

Birželio 29 d. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje vyko diplomų įteikimo šventė. Diplomai įteikti Edukologijos ir Regionų plėtros institutų absolventams, bei ir Mokymosi visą gyvenimą centro klausytojams. Studijas VU Šiaulių akademijoje baigė 237 absolventai. Jiems buvo įteikti 129 bakalauro ir 61 magistro diplomai, 47 studijų pažymėjimai dalyko modulio studijų klausytojams. Iš viso 2021 m. laida – 473 absolventai, daliai jų diplomai buvo įteikti šių metų sausio mėnesį. Kai kuriems akademijos studentams už labai aukštus akademinius pasiekimus buvo įteikti Vilniaus universiteto Magne Cum Laude ir Cum Laude  diplomai.

Absolventus pasveikino Šiaulių universiteto alumnų asociacijos prezidentė Ieva Grinienė. Ji pasidžiaugė absolventų pasiekimais, linkėjo neprarasti ryžto susidūrus su sunkumais, kvietė toliau studijuoti Šiaulių akademijoje bei tapti Alumnų asociacijos nariais.