Išrinkta naujoji ŠU alumnų Valdyba ir Kontrolės komitetas

Išrinkta naujoji ŠU alumnų Valdyba ir Kontrolės komitetas

2019 m. balandžio 13 d. vyko Šiaulių universiteto alumnų asociacijos konferencija. Absolventus vienijanti organizacija pristatė metinę veiklos ataskaitą, kurią įvertino ir Šiaulių universiteto alumnų asociacijos Kontrolės komitetas. Konferencijoje dalyvavo ir balsavimo teisę turėjo 10 Šiaulių universiteto alumnų asociacijos narių, kurie ir rinko naująją Valdybą ir Kontrolės komitetą.

Pristatyta ir įvertinta metinė ŠUAA veiklos ataskaita

Nuveikti darbai pristatyti Šiaulių universiteto alumnų asociacijos veiklos ataskaitoje, kurią parengė prezidentė Gabrielė Petkuvienė.  Ataskaitiniu laikotarpiu daug dėmesio skirta naujų narių pritraukimui, ryšių su studentais palaikymui, gerosios patirties apie Šiaulių universitetą skleidimui, alumnų naudų kortelės plėtrai. Per metus organizacija surengė keturis renginius, kurie skirti ne tik šios aukštosios mokyklos absolventams, universiteto bendruomenei, bet ir šiauliečiams, miesto svečiams. Finansinėje ataskaitos dalyje prezidentė pabrėžė, kad šiuo metu pagrindinis asociacijos finansinis rėmėjas yra Šiaulių universitetas, kita biudžeto dalis – narystės asociacijoje mokestis.

Nauji Valdybos ir Kontrolės komiteto nariai

Remiantis pagrindiniu Šiaulių universiteto alumnų asociacijos dokumentu – Įstatais – Valdybos ir Kontrolės komiteto narių kadencija organizacijoje yra vieneri metai, todėl susirinkusi Konferencija turėjo išrinkti naujus atstovus į organizacijos valdymo pozicijas. Valdybos nariais išrinkti: Aurimas Jurkaitis (UAB „Jupojos technika“ pardavimų vadovas), Sonata Tenytė (Šiaulių universiteto Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos vyresnioji rinkodaros specialistė), Tomas Urniežius (UAB „Nokia Solutions and Networks“ projektų finansų kontrolierius), Justina Bagdonaitė (Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja), Santa Bukauskaitė (UAB „Extra Services“ verslo klientų vadybininkė).

Šiaulių universiteto deleguotas asmuo asociacijoje – Šiaulių universiteto Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos vyriausiasis rinkodaros specialistas Arvydas Vaičiulis. Studentų atstove asociacijoje šiais metais tapo Šiaulių universiteto Studentų atstovybės narė Ieva Šukytė.

Kontrolės komiteto nariais tapo trys asociacijos nariai: Marius Stakutis (UAB „Giedmena“ vadybininkas), Darius Borusas (Plungės priesgaisrinė gelbėjimo tarnyba, ugniagesys gelbėtojas), Kristina Plauškaitė – Urniežė.

Organizacijos prezidentė Gabrielė Petkuvienė pagal Šiaulių universiteto alumnų asociacijos Įstatų numatytą tvarką prezidento pareigas eis antruosius metus.

ŠU alumnų asociacijos inf.

Bagdonaitės nuotr.