Kuriama Šiaulių universiteto alumnų asociacija

10646850_951415111553225_6310876509289506950_nPirmą kartą Šiaulių universiteto absolventai buriasi į alumnų organizaciją, kurios tikslas – plėtoti absolventų ir universiteto bendradarbiavimą. Iki šiol absolventų ir universiteto bendravimas vyksta ganėtinai stichiškai ir be konkretaus tęstinumo. Atskirų sričių studijų programų alumnai buriasi į tam tikras bendruomenes, klasterius. Tačiau vis pritrūksta aktyviai veikiančio iniciatyvaus branduolio. Tokios iniciatyvinės grupės poreikis kyla iš pačių absolventų. Tai įrodo ir dabar vykstančios absolventų iniciatyvos. Šiaulių universiteto alumnai prisideda prie universiteto bendruomenės veiklų: dalyvauja universiteto bendruomenės renginiuose, karjeros mugėse, konferencijose, steigia stipendijas aktyviausiems studentams. Šiaulių universiteto alumnų sėkmės istorijos spausdinamos universiteto leidiniuose, viešinamos susitikimuose su studentais ir mokiniais.

Idėja įkurti Šiaulių universiteto alumnų asociaciją brandinta jau seniai. Pastaruosius metus Šiaulių universiteto studentų atstovybės organizuojamuose alumnų susitikimuose buvo daug diskutuojama apie galimybę įkurti Šiaulių universiteto alumnus vienijančią organizaciją. Šiandien galima pasidžiaugti, kad absolventų užmojai pamažu virsta realybe. Tikimasi, kad kiekvienas šios organizacijos narys, ieškantis verslo kontaktų, karjeros perspektyvų, asmeninio ir profesinio tobulėjimo, pajus alumnų asociacijos teikiamas galimybes. Tikslingai ir sėkmingai vystant kuriamos organizacijos veiklą ilgainiui absolventai galės dalyvauti universiteto savivaldos veikloje, priimant svarbius sprendimus, vertinant esamas ir kuriant naujas studijų programas.

Tam, kad bendradarbiavimas būtų koordinuotas ir veiktų tikslingai, svarbus organizacijos tapimas juridiniu vienetu. Aktyviausi Šiaulių universiteto absolventai užsibrėžė tikslą įkurti absolventusvienijančią organizaciją – alumnų asociaciją, kurios steigiamąją konferenciją planuojama rengti jau šį pavasarį.

Šiaulių universiteto istorinė raida susiklostė per keletą etapų. Akademinės minties pradžia laikomi 1939 m., kai iš Klaipėdos į Šiaulių miestą persikėlė Prekybos institutas. Šiame kontekste nuo 1948 m. veikė Šiaulių mokytojų institutas (vėliau Šiaulių pedagoginis institutas). Nuo 1959 m. Šiauliuose veikė Kauno technologijos universiteto Šiaulių politechnikos fakultetas. Po 1997 m. įvykusios reorganizacijos (sujungus ŠPI ir minėtąjį politechnikos fakultetą) įsteigtas Šiaulių universitetas. 1948 m. metai ir laikomi Šiaulių universiteto istorijos pradžia.

Nuo šių metų studijavę ir šią aukštąją mokyklą baigę absolventai skatinami registruotis užpildant specialią registracijos formą, kurią galima rasti adresu: sualumnai.lt.

Alumnų koordinatorės Sonatos Tenytės informacija