Šiaulių universiteto alumnai yra pasirengę bendradarbiauti

IQ7M0479Šiaulių universiteto studentų atstovybė (ŠUSA) 2015 m. rugsėjo 5 d. tradiciškai surengė sąskrydį Balsių stovykloje. Čia pabendrauti, pasipasakoti, kaip sekasi, praleisti laiką su buvusiais bendramoksliais kasmet susirenka buvę ŠUSA nariai, kurių jau priskaičiuojama apie du šimtus. Šiemet sąskrydyje dalyvavo per 20 alumnų.

Alumnų sąskrydyje apsilankėme ir mes, Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos specialistai L. Juzulėnienė ir Z. Ripinskis. Vizito tikslas – pasikalbėti su alumnais, kaip jie vertina studijų metus, praleistus savo Alma mater, apie Universiteto situaciją, aptarti aktyvesnio bendradarbiavimo su Universiteto absolventais galimybes.

Balsiai – studentų ir alumnų susitikimo vieta

Šiaulių universiteto poilsiavietė Balsiuose – išskirtinė ir studentų ypač mėgstama susitikimų vieta. Čia organizuojamos pirmakursių, grupių seniūnų, studentų atstovybės narių, alumnų stovyklos. Pastaroji rengiama kiekvienais metais, dažniausiai rudenį, rugsėjo–lapkričio mėnesiais. Į šiuos susitikimus kai kurie alumnai atvyksta net iš užsienio, iš anksto suderinę kasmetinių atostogų datą.

Nuo pirmųjų sąskrydžių pasikeitė daug studentų kartų, tačiau visos studentų atstovybės tęsia pradėtą tradiciją. Dabartinės atstovybės prezidentė Margarita Vagdarytė stovyklą Balsiuose ŠUSA alumnams rengia pirmą kartą. Į susitikimą atvyko 22 studentų atstovybės alumnai, tarp kurių – net keturi buvę ŠUSA prezidentai: Loreta Beržanskytė-Liubavičienė, Paulius Kliučininkas, Klaidas Palikevičius ir Gabrielė Gendvilaitė. Iš šypsenų veiduose buvo galima atspėti, kad visi absolventai yra patenkinti savo profesine karjera, dirba mėgstamą darbą, moka turiningai ilsėtis.

Kai kurie alumnai Šiaulių universitetą baigė prieš dešimt ir daugiau metų, tačiau kaskart mielai atvažiuoja kviečiami. Stovykloje jie ne tik mėgaujasi laisvalaikiu, bet randa laiko ir studentų atstovybės veiklos rezultatams aptarti, dalijasi sėkmės receptais, teikia siūlymus, ką galbūt reiktų tobulinti, keisti atstovybės veikloje. Buvusių atstovybininkų idėjoms ir pastaboms atviri studentai vertina alumnų patirtį, nes supranta, kad šita organizacija jiems daug ką reiškia. Margarita Vagdarytė sako, kad tokie susibūrimai stiprina atstovybės ir buvusių narių ryšį.

Alumnams nesvetimi Šiaulių universiteto reikalai

Studentų atstovybės alumnų sąskrydyje šiemet dalyvavome turėdami rimtą ketinimą pasikalbėti apie Šiaulių universiteto ir alumnų bendradarbiavimo aktyvinimą. Išklausę trumpą Universiteto situacijos ir tolimesnių planų pristatymą, alumnai įsitraukė į karštas diskusijas, ėmė ieškoti Universitetui išeičių. Konstantinas Trimailovas, Technologijos fakultete studijavęs, bet studijų nebaigęs alumnas, ragino neprisiimti Universitetui visos kaltės dėl studentų mažėjimo. Absolventas kaltino ir miesto vadovus, kurie nesistengia, kad Šiauliai būtų patrauklus miestas jaunimui. Tačiau pylos Universiteto vadovams vaikinas „išrašė“ už tai, kad jie per ilgai, jo manymu, delsė priimti svarbius sprendimus ir dėl to atsidūrė aklavietėje.IQ7M0492

Ne visiems priimtina pasirodė ir jungimosi į klasterį idėja. Alumnai svarstė, ar ne geriau būtų Universitetui pritaikius versle naudojamą rebranding’ą ir pakeitus institucijos pavadinimą į, tarkim, Šiaurės regiono universitetas. Kaip išeitį siūlė bendradarbiavimą su Latvijos universitetu Rygoje. Būtų galima įkurti filialus čia ir ten – juk Ryga arčiau nei Vilnius. Paulius Kliučininkas, buvęs ŠUSA prezidentas, remdamasis Vilniaus dizaino kolegijos patirtimi, siūlė kviesti dėstyti asmenybes, kurti daugiau jungtinių studijų programų su stipriais užsienio universitetais, taip pat ir su privačiais. „Reikia pažvelgti į susidariusią situaciją visiškai nauju kampu“, – siūlė Paulius.

Alumnai turėjo priekaištų Universiteto vadovams, kad šie nesistengia išsaugoti fakultetuose „dėstytojų-žvaigždžių“, kurie yra aukštosios mokyklos įvaizdžio dalis. Jie mano, kad šiuo atveju galėtų pagelbėti Universitetui, t. y. pasiūlyti žmones, kurie yra savo sričių profesionalai-praktikai. Henrikas Jadenkus, prieš dešimtmetį įgijęs Šiaulių universitete matematiko specialybę: „Dabar, kai jau turiu praktinės patirties, norėčiau išsakyti savo pastabas ir kritiką dėl matematikos studijų programos reikiamiems universiteto žmonėms. Kiekvienas iš mūsų turbūt galėtų prisidėti prie savo studijų programos tobulinimo.“

Alumnai buvo šiek tiek pasipiktinę kai kurių Universiteto darbuotojų požiūriu. Anot jų, atsakingi asmenys ne visada vertina alumnų iniciatyvas. Negana to, bendrauti norima tik su „alumnais-žvaigždėmis“, kurių sėkmės istorijomis stiprinamas Universiteto įvaizdis. „Kiek tų istorijų galime surasti? Kiek tų direktorių yra tarp mūsų? Direktoriais ir verslininkais netapę alumnai jaučiasi atstumti, neįvertinti“, – kalbėjo Loreta Liubavičienė, buvusi ŠUSA prezidentė, prisiminusi kelerių metų senumo istoriją.

Diskusijoms įsisiūbavus buvo pasiūlyta pereiti nuo kalbų prie konkrečių darbų ir rimtai apsvarstyti alumnų ir Šiaulių universiteto bendradarbiavimo galimybę.

Idėja įkurti alumnų asociaciją brandinama seniaiIQ7M0465

Klaidas Palikevičius, vienas iš buvusių ŠUSA prezidentų, dabartinis Universiteto tarybos narys, sakė jau keletą metų brandinąs idėją įkurti alumnų asociaciją ar klubą; toks sėkmingai veikia Kauno technologijos universitete jau dvejus metus. KTU alumnai taiko Anglijoje veikiantį alumnų modelį ir šiuo metu vienija apie 1000 narių. Klaidas taip pat norėtų suburti ne tik ŠUSA, bet viso Universiteto alumnus. Grupė bendraminčių turėtų įteisinti juridinį vienetą, kuris galėtų priiminėti tam tikrus sprendimus, įvairiai padėti Universitetui tam tikrose situacijose.

Klaidas Palikevičius papasakojo, kaip realiai veikia KTU alumnų asociacija. Atskirų sričių alumnai yra susibūrę į tam tikrus klasterius, pvz., matematikų. Klasterio nariai periodiškai susitinka aptarti tam tikrų savo srities klausimų, priimti sprendimų dėl konkrečios pagalbos universitetui, aukštosios mokyklos vardo viešinimo. Tokiu būdu naudą turi ne tik universitetas, bet ir klasteryje dalyvaujantys alumnai: jie susipažįsta su kitais tą pačią instituciją baigusiais alumnais, plečia savo akiratį, pažįstamų ratą. Klaidas norėtų sukurti kažką panašaus ir Šiaulių universitete. „Pavyks ar ne – tai priklausys, žinoma, nuo visų mūsų požiūrio ir noro“, – sako aktyvus vaikinas.

Asociacijos klausimas „užkabino“ alumnus: vienas per kitą pasipylė siūlymai, kaip, ką ir kada daryti. Dovydas Petkus, ŠUSA alumnų narys, pritarė minčiai įkurti asociaciją. „Reikia būti pavyzdžiu kitiems“, – sakė jis. Buvo išsakyta mintis, kad stiprios alumnų organizacijos pasiųsta žinutė yra daug veiksmingesnė už pavienę sėkmės istoriją, paviešintą Universiteto svetainėje ar leidinyje.

Dar kiek padiskutavę, alumnai pripažino, kad šiuo metu jie tėra padrika masė, kurios bendravimas su Universitetu vyksta stichiškai. Kad būtų pakviesti rimtam darbui, jie turėtų veikti kaip savarankiškas juridinis vienetas. „Nepakanka būti užsiregistravusiam Facebook paskyroje ar priklausyti uždarai grupei, toks priklausymas rimtai veiklai neįpareigoja“, – sakė Klaidas Palikevičius.IQ7M0544

Diskusijas apibendrino Paulius Kliučininkas, pasiūlęs surengti bendrą konferenciją arba susitikimą su Universiteto vadovais. „Išsakytume pastabas ir pamėgintume pasiūlyti sprendimus, – sakė savo verslą turintis Universiteto alumnas. – Akivaizdu, mes norime dialogo ir esame pasirengę jame dalyvauti, bet pirmiausia turime įteisinti savo judėjimą, grupę ir tik tuomet kalbėti. Susitikimas turi įvykti šiemet.“

Mūsų žiniomis, ŠUSA alumnai susitikimo, trukusio dvi dienas, metu dar ne kartą kalbėjosi apie vienijimosi poreikį. Išvažiuodami jie nutarė artimiausiu metu susirinkti ir dar kartą apsvarstyti galimas bendradarbiavimo su Universitetu formas.

Laima Juzulėnienė

Zenonas Ripinskio nuotr.