VALDYBA

Šiaulių universiteto alumnų asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo pagrindas. Valdybą sudaro 9 nariai: 6 konferencijos išrinkti nariai; 1 Šiaulių universiteto rektoriaus deleguotas atstovas; 1 Šiaulių universiteto Studentų atstovybės prezidento deleguotas atstovas; Asociacijos Prezidentas pagal pareigas.

Šiaulių universiteto alumnų asociacijos prezidento kadencija trunka 2 metus. Šiaulių universiteto alumnų asociacijos valdybos – 1 metus.

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJOS VALDYBA

Gabrielė Petkuvienė

LR generalinės prokuratūra. Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Veiklos sritis asociacijoje: ŠU alumnų asociacijos prezidentė; projektų koordinatorė

 
Arvydas Vaičiulis (Šiaulių universiteto atsovas)

Šiaulių universitetas. Vyriausiasis rinkodaros specialistas (renginių organizavimui)

Veiklos sritis organizacijoje:

Ieva Šukytė

(Šiaulių universiteto Studentų atstovybės atstovė)

Šiaulių universiteto Studentų atstovybės narė

Veiklos sritis organizacijoje:

Sonata Tenytė

Šiaulių universitetas. Rinkodaros specialistė

Veiklos sritis asociacijoje:

 
Aurimas Jurkaitis

UAB „Jupojos technika“. Pardavimų vadovas

Veiklos sritis asociacijoje:

Santa Bukauskaitė

UAB „Extra Services“ verlso klientų vadybininkė

Veiklos sritis asociacijoje: 

 
Tomas Urniežius

UAB „Nokia Solutions and Networks“, Projektų finansų kontrolierius

Veiklos sritis asociacijoje:

 
Ieva Grinienė

Šiaulių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams

Veiklos sritis asociacijoje:

 

 

 

 

Justina Bagdonaitė

Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Veiklos sritis asociacijoje: